Genel Satış Koşulları

1. FİYATLAR
Satıcılar, Alıcıya yazılı olarak bildirime tabi Satıcıların kontrolü dışındaki faktörler nedeniyle, bu sipariş tarihinden sonra meydana gelen maliyet artışına karşılık gelen bir tutarla fiyatı ayarlama hakkını saklı tutar.

2. ŞARTLAR (1)
Aksi kararlaştırılmadıkça ödeme koşullarımız net aylık hesabıdır, yani ödeme faturayı takip eden ayın sonuna kadar yapılır. Ödemenin Alıcı tarafından yapılacağı süre sözleşmenin özünde olacaktır. Üzerinde anlaşmaya varılan sözleşme koşulları, belirli bir tarihe kadar yapılan ödemelerde uzlaşma indirimi yapılmasını öngörüyorsa, ödemenin o tarihe kadar yapılmaması durumunda fatura tutarının tamamı düşer. Bir faturadaki herhangi bir sorgu, fatura tarihinden itibaren sekiz gün içinde yükseltilmelidir. KABUL, VERİLMEDEN ÖNCE YAZILI OLARAK ONAYLANMADIKÇA, ŞİRKET BORÇ SENETLERİNİ KABUL ETMEYECEKTİR.

3. ŞARTLAR (2)
Numatic önceden haber vermeksizin fiyatları, şartları ve ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

4. BAŞLIK
Bu belgede açıklanan malların unvanı, tam olarak ödenene kadar Numatic International Limited'de kalacaktır.

5. STOKLAMA ÜCRETİ
Alıcı tarafından sipariş edilmiş ve önemli ölçüde Alıcılar talimatlarına uygun olarak teslim edilen her türlü mal sonradan Satıcıya hatalı üretim dışında herhangi bir nedenle iade edilen mal bedelinin %15'i, fabrikadan durumda iade edilen malların tabi eşit stok ücrete tabi olacak ve Satıcılar tesislerinde bu iade sırasında ortaya çıkan herhangi bir masraf veya masraflar için sorumluluk Alıcı olacaktır.

6. TESLİMAT (1)
Satıcılar, malları teslimat için belirlenen zamana kadar teslim etmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerdir, ancak Satıcıların kasıtlı temerrüdü dışında herhangi bir nedenden dolayı teslimat gecikirse, Satıcılar Alıcıya karşı herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır.

7. TESLİMAT (2)
Teslimatın taksitle sabitlendiği durumlarda Sözleşme kapsamında teslim edilen her taksit ayrı bir sözleşme kapsamında satılmış sayılır. Bir veya daha fazla taksitin kusurlu teslimatı, Alıcıya teslim edilebilir kalan taksitlerle ilgili Sözleşmeyi reddetme hakkını vermez.

8. TESLİMAT MASRAFLARI
Aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyat teslimatı içermez.

9. YANLIŞ MALLARIN TESLİMİ
Alıcı, malları tesliminden hemen sonra denetleyecek ve teslimattan sonraki 7 gün içinde, malların Sözleşmeye uygun olmadığını iddia edebileceği bir nedenle Satıcılara herhangi bir konu veya şey hakkında bildirimde bulunacaktır. Alıcı bu tür bir bildirimde bulunamazsa, mallar her bakımdan Sözleşmeye uygun olarak kabul edilecek ve Alıcı da buna göre aynısını kabul etmek ve ödemekle yükümlü olacaktır.

10. HATALI MALLAR
Hatalı mallar, Alıcı tarafından yapılan işçilik maliyetleri veya diğer harcamalar için herhangi bir hak talebinin konusu olmayacaktır ve Satıcılar, bu tür bir hatadan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacaktır.

11. İADE EDİLEBİLİR AMBALAJ
Paketler için ücret alınırsa ve iade edilebilirse, ödenek yalnızca Satıcılar tarafından iyi durumda geri alındığında ve taşıma ücreti ödendiğinde yapılır.

12. İADE EDİLEN MALLAR
Herhangi bir nedenle iade edilen mal ve paketler sevk edildikleri İşyerlerine gönderilmelidir.

13. NAKLİYE SIRASINDA KAYIP VEYA HASAR
Kote edilen fiyatın teslimatı içerdiği durumlarda, transit halindeki kısmi kayıp veya hasar, malların veya herhangi bir kısmının Alıcı tarafından alınmasından itibaren 3 gün içinde taşıyıcılara (taşıyıcı belgelerden farklı olarak) ve Satıcılara yazılı olarak bildirilmelidir. Toplam kayıp durumunda, Satıcıların taşıyıcılara karşı talepte bulunmalarını sağlayacak süre içinde taşıyıcılara ve Satıcılara yazılı olarak bildirimde bulunulmalıdır. Bu koşul yerine getirilmezse, Alıcı transit halindeki herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olacaktır.

14. GARANTİ TALEPLERİ
Satıcıya karşı Alıcı tarafından Garanti Şartları altında yapılan herhangi bir iddia Numatic International memnuniyetini Sınırlı ve Satıcı takdirine bağlı olarak, bir değiştirme veya kredi iddianın geçerliliğine ilişkin yeterli kanıt sunuldu kadar hatalı bir kısmı itibariyle verilecektir kanıtlanmalıdır.

15. HATALI BİLEŞENLERİN İADESİ
Garantinin Hüküm ve Koşulları altında değiştirilen hatalı mallar, yedek parçanın Satıcı tesislerinden gönderilmesinden sonraki 14 gün içinde Satıcı işlerine iade edilmelidir. Aksi takdirde yedek parça satın alınmış sayılacak ve herhangi bir garanti talebi geçersiz sayılacaktır.

16. YÜKLEME DIŞI
Bizim işlerimiz dışında malları olan araçları yüklemek Satıcının sorumluluğundadır, ancak varış yerindeki tüm ekipmanı boşaltmak Alıcıların sorumluluğundadır. Boşaltma sürekli zarar Alıcıya aittir.

17. SİPARİŞ
Alıcı siparişi, satın alan şirket tarafından bu amaçla yetkilendirilmiş bir kişi tarafından imzalanana kadar resmi olarak kabul edilmez ve Satıcı söz konusu siparişi resmi olarak kabul edene kadar sözleşme bağlayıcı değildir.

18. YAŞAM SONU YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Ekipmanın bertarafı veya geri dönüşümü ile ilgili herhangi bir zamanda düzenlemeler getirilmesi ve bunun satın alma bedeli dahilinde özel olarak öngörülmemesi ve faturada ayrı olarak gösterilmesi durumunda, bu yükümlülükleri yerine getirme sorumluluğu açıkça alıcıya aittir.

19. TASFİYELER
Eğer Alıcılar, kurumsal bir kuruluş olarak, bir kararı kabul ederse veya mahkemenin sona erdirilmesi için verilecek bir emri yerine getirirse veya bir alıcı atanırsa veya bir birey veya firma olarak ödeme teklifini askıya alır veya alacaklılarıyla bir kompozisyon veya düzenleme yapar veya kendisine veya kendilerine karşı yapılan iflastan bir emir alırsa veya her iki durumda da sözleşmenin şartlarına uygun olarak herhangi bir malın fiyatını kabul etmez veya teslim etmeyi veya ödemeyi veya teminat sağlamayı, sonra Satıcının diğer hak saklı kalmak olabilir ve çareleri Alıcı ile bu ve her veya başka herhangi bir sözleşmeyi feshetme ve herhangi bir mal uyarınca teslim askıya alabilir ya da iptal.

20. YASAL SÖZLEŞME
Bu şartlara konu olan Satıcılar ve Alıcılar arasında her Sözleşme kabul edilecek ve İngiltere İngilizce hukuk ve doğan uyuşmazlıkların uygun olarak yapılan bir sözleşme olarak yürürlüğe İngiltere mahkemelerinde belirlenir buradan ya da tek bir hakeme havale, eğer karşılıklı anlaşmaya göre, Tahkim Yasası bunların 1950 veya herhangi bir yasal değişiklik veya yeniden canlandırma hükümlerine olacaktır.

21.
Bu koşullardan herhangi biri veya tümü ile ilgili yazılı olarak ayrı bir anlaşma yapılmadıkça, yukarıdaki tüm satış koşulları nihai kabul edilmelidir.

22.
Yukarıdaki 2. Bölüm Alıcı ile yapılan önceki tüm sözleşmelerden tatmin oluncaya kadar bu sözleşme kapsamında hiçbir mal teslim edilmeyecektir.